Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 3/2021 Prezesa Zarządu Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Dubiecku w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

 Zarządzenie nr 3/2021

Prezesa Zarządu Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Dubiecku

z dnia 19 stycznia 2021 r.

§ 1

Ustalam stawkę za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Nienadowej w wysokości 110 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

§ 2

Ustalam stawkę za zrzut 1 m³ nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko w punkcie zlewnym na oczyszczalni ścieków w Nienadowej w wysokości 2,80 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

§ 3

Zlecenie będzie realizowane dla jednorazowego opróżniania i transportu min. 3 mnieczystości ciekłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.01.2021 r.

Prezes Zarządu
Mirosław Majkowski

GK Dubiecko Sp. z o.o.

Skip to content