Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 4/2021 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

 Zarządzenie nr 4/2021

Prezesa Zarządu

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dubiecku

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług
w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych 
ze zbiorników bezodpływowych
z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

§ 1

Ustalam stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych z terenu poza granicami  Miasta i Gminy Dubiecko do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Nienadowej w wysokości:

  1. 110,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT – dla zleceń dot. opróżniania i transportu nieczystości ciekłych do 20 km,
  2. 110,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT plus 4,00 netto + obowiązujący podatek VAT za każdy dodatkowy1 km – dla zleceń dot. opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ponad 20 km.

§ 2

Ustalam stawkę za zrzut 1 m³ nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko w punkcie zlewnym na oczyszczalni ścieków w Nienadowej w wysokości 2,80 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

§ 3

Zlecenie będzie realizowane dla jednorazowego opróżniania i transportu min. 3mnieczystości ciekłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.01.2021 r.UG Dubiecko

Zarządzenie nr 4/2021 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

 Zarządzenie nr 4/2021

Prezesa Zarządu

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dubiecku

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług
w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych 
ze zbiorników bezodpływowych
z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

§ 1

Ustalam stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych z terenu poza granicami  Miasta i Gminy Dubiecko do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Nienadowej w wysokości:

  1. 110,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT – dla zleceń dot. opróżniania i transportu nieczystości ciekłych do 20 km,
  2. 110,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT plus 4,00 netto + obowiązujący podatek VAT za każdy dodatkowy1 km – dla zleceń dot. opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ponad 20 km.

§ 2

Ustalam stawkę za zrzut 1 m³ nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko w punkcie zlewnym na oczyszczalni ścieków w Nienadowej w wysokości 2,80 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

§ 3

Zlecenie będzie realizowane dla jednorazowego opróżniania i transportu min. 3mnieczystości ciekłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.01.2021 r.

UG Dubiecko

Skip to content