Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Dubiecko, o wypełnienie stosownego zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Dubiecku lub wysłaniu wypełnionego zgłoszenia przez e-puap lub na adres e-mail: sekretariat@dubiecko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r.

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, oraz umowy z przedsiębiorcami, którzy otrzymali zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Dubiecko.

Druki dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Dubiecku oraz w BIP Miasta i Gminy Dubiecko

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków:

pobierz pdf (775,41 KB)

 lub

pobierz docx(22,92 KB KB)

Skip to content