Prośba o podpisanie umowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01.07.2021 r. Gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna zostały przekazane w dzierżawę Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku. W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się do siedziby Spółki (pokój nr 2 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10) w celu podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Mirosław Majkowski

Skip to content