Kontrola nielegalnych przyłączy

Kontrola nielegalnych przyłączy

Rozpoczynamy kontrolę pod kątem nielegalnych przyłączy i odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Tylko dziś wykryliśmy 2 takie nielegalne przyłącza. Odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Za taki nieuczciwy proceder płacą wszyscy mieszkańcy ponoszący opłatę za odprowadzanie ścieków. Już wyjaśniam dlaczego. Podczas deszczu przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne odnotowuje nawet kilkunastokrotnie zwiększone przypływy ścieków do oczyszczalni co jest spowodowane tym, że niektóre gospodarstwa domowe i firmy nielegalnie podłączyły system rynnowy i odprowadzają wodę z dachów i placów do kanalizacji sanitarnej. Powoduje to zwiększony przepływ na przepompowniach , gdzie pompy muszą pracować pełną mocą, aby przepompować ścieki z wodą co wiąże się ze wzrostem zużycia tak drogiej energii. Z placów spływa piach i następuje dosłownie efekt piaskowania, wycierania wirników i niszczenia infrastruktury przepompowni i oczyszczalni. Koszty z tym związane są ogromne. Ponadto piach jest odpadem, którego utylizacja sporo kosztuje. Nagły tak duży napływ wody powoduje nieprawidłową pracę reaktorów i zwiększoną ilość oczyszczonego ścieku odprowadzanego do rzeki San. Za każdy m3 odprowadzonego ścieku przedsiębiorstwo płaci opłatę. Takie pozycje jak wymienione wyżej :- Koszty eksploatacyjne i remontowe- opłata za utylizację i transport odpadów – koszty energii elektrycznej – opłata za odprowadzanie ścieków to części składowe taryfy za ścieki, którą ponoszą zarówno ci nieuczciwi jak i większość uczciwych mieszkańców Miasta i Gminy Dubiecko. Nasze działania wynikają z troski o to, aby znaleźć możliwość hamowania wzrostu kosztów. Myślę, że i tak lawinowe wzrosty cen dają się nam wszystkim we znaki więc wspólnie szukajmy oszczędności.

Mirosław Majkowski

Prezes Zarządu

Gospodarka Komunalna w Dubiecku

Skip to content