Zmiana stawki wywozu nieczystości płynnych

Szanowni Państwo,
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku informuje, że od dnia 1 kwietnia 2022 roku zmienia się cena wywozu nieczystości ciekłych. Podwyższona zostanie stawka za transport z terenu Miasta i Gminy Dubiecko na kwotę 163,45 zł netto, a w przypadku poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko ponad 20 km dodatkowo 4,80 zł netto za każdy dodatkowy 1 km. Stawka za zrzut 1 m3 nieczystości ciekłych nie ulega zmianie.
Wzrost opłat za transport nieczystości płynnych wynika z gwałtownego wzrostu cen paliwa, wzrostu płacy minimalnej oraz konieczności urealnienia kosztów związanych ze świadczoną usługą.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:
16 651 11 56 wew. 103 oraz 574-730-670

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, jeszcze po wcześniej obowiązujących cenach.

Skip to content