Informacja dotycząca poboru wody dla mieszkańców Przedmieścia Dubieckiego

Ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne (brak opadów, susza) Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku informuje o możliwości poboru wody do celów gospodarczych  dla mieszkańców Przedmieścia Dubieckiego z hydrantu przy budynku OSP Przedmieście Dubieckie w dniach:

 wtorek – od godz.   1330  do 1500

 czwartek – od godz. 1330 do 1500

Skip to content