Zarządzenia Prezesa Zarządu

ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. z siedzibą w Dubiecku
z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu pojazdów na potrzeby zapewnienia odbioru odpadów komunalnych przez Gospodarkę Komunalną Sp z o.o. w Dubiecku

Zarządzenie nr 11/2022 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. z siedzibą w Dubiecku
z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu pojazdów na potrzeby zapewnienia odbioru odpadów komunalnych przez Gospodarkę Komunalną Sp z o.o. w Dubiecku

Skip to content