Czego nie wrzucamy do odpadów resztkowych (czarnych worków)

Nie wolno wrzucać odpadów ulegających biodegradacji (bio, zielonych) do czarnego worka (tj. odpady resztkowe). Takie odpady można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w czasie jego funkcjonowania. Dni otwarcia PSZOK znajdują się na stronie UMiG Dubiecko.

Skip to content