Decyzja zatwierdzająca Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Dubiecko na okres 3 lat

Wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Skip to content