Ogłoszenie o naborze uczestników projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Dubiecko

Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko informuje, że w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie przez Miasto i Gminę Dubiecko, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Dubiecko obejmujące miejscowościPiątkowa, Tarnawka, Załazek, Iskań, Hucisko Nienadowskie, Śliwnica, Drohobyczka, Kosztowa, Sielnica, Łączki, Wybrzeże na tzw. Zasaniu – na działkach zabudowanych i użytkowanych oraz stale zamieszkałych. Dopuszcza się możliwość montażu

w pozostałych miejscowościach, gdzie nie ma możliwości technicznych podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej lub jest nieopłacalne ze względów ekonomicznych i gmina nie posiada planów inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w tym terenie.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 20 maja 2024 r. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dubiecku, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko,  I piętro, p 102.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne przyznaniem dofinansowania.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Przewidywany termin realizacji zadania ok. 2 lata.
W ramach projektu będą montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W przypadku nie otrzymania wsparcia finansowego w niniejszym naborze, Miasto i Gmina Dubiecko zamierza mimo wszystko wykonać dokumentację projektową w celu składania wniosku o dofinansowanie w następnej turze naboru na ten cel.

Szacunkowe koszty wkładu własnego Uczestnika wynoszą ok. 5 000,00 zł.

Udział w projekcie jest dobrowolny.

 

Załączniki: 

  1. Zasady rekrutacji do udziału w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Dubiecko” zasady_rekrutacji_do_udzialu_w_projekcie
  2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA deklaracja_uczestnictwa_przydomowe_oczyszczalnie_2024_2
  3. Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego oswiadczenie_o_zasiedleniu

Skip to content