Akty prawne

Zarządzenie nr 3/2021

Zarządzenie nr 3/2021 Prezesa Zarządu Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Dubiecku w sprawie: ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 

Zarządzenie nr 4/2021

Zarządzenie nr 4/2021 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w sprawie
ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu
nieczystości ciekłych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

Zarządzenie nr 5/2021

Zarządzenie nr 5/2021 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych

Zarządzenie nr 6/2022

Zarządzenie nr 6/2022 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

Zarządzenie nr 7/2022

Zarządzenie nr 7/2022 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko

Zarządzenie nr 14/2022

Zarządzenie nr 14/2022 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 1 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

Zarządzenie nr 15/2022

Zarządzenie nr 15/2022 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 1 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko

Zarządzenie nr 8/2023

Zarządzenie nr 8/2023 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko

Zarządzenie nr 9/2023

Zarządzenie nr 9/2023 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

Zarządzenie nr 10/2023

Zarządzenie nr 10/2023 Prezesa Zarządu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko

Zarządzenie nr 11/2023

Zarządzenie nr 11/2023 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

 

Skip to content