Akty prawne

Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko Zarządzenie nr 3/2021 Prezesa Zarządu Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Dubiecku w sprawie: ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych Zarządzenie nr 4/2021 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko Zarządzenie nr 5/2021 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych
Skip to content