Akty prawne

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 3/2021 Prezesa Zarządu Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Dubiecku w sprawie: ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 

Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 4/2021 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w sprawie
ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu
nieczystości ciekłych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 5/2021 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych

Skip to content