Ważna informacja

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że począwszy od 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana w kontakcie telefonicznym. Telefony stacjonarne będą nieaktywne. W dalszym ciągu będą mogli się Państwo z nami skontaktować pod numerami telefonu: 574 820 410 oraz 574 730 670.

Odczyt wodomierzy

Szanowni Państwo, Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku przypomina, że co dwa miesiące, tj. 6 razy w roku dokonywany jest odczyt wodomierzy przez naszych Pracowników. W przypadku nieobecności Państwa prosimy o podanie stanu wodomierza: poprzez kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 574 820 410, 574 730 670 lub e-mailowy ederegowska@gk-dubiecko.pl Dotyczy to osób korzystających z własnej studni jak…

Nabór na wolne stanowisko Specjalisty Ds. Gospodarki Odpadami

       Prezes Zarządu ogłasza nabór na wolne stanowisko  w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Dubiecku ul. Przemyska 10; 37-750 Dubiecko Specjalista Ds. Gospodarki Odpadami Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne): Wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku ( preferowane: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, pokrewne), Umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office i Internetu, Umiejętność…

Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i transportu nieczystości płynnych

Szanowni Państwo,Zajmujemy się wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko oraz pobliskich gmin: Bircza, Dynów, Krzywcza, Nozdrzec, Pruchnik. Zgodnie  z przepisami prawa dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz posiadamy zezwolenie na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Dubiecko zezwolenie na wywóz szamba posiada 2 firmy z naszej…

Toaleta to nie śmietnik

Szanowni Państwo,Przypominamy po raz kolejny, że wszelkiego rodzaju śmieci należy segregować i wrzucać do kosza, a nie do toalety. Śmieci spłukiwane w ubikacji przyczyniają się do powstawania częstych awarii urządzeń na przepompowniach ścieków i oczyszczalni, generując dodatkowe koszty, co wpływa bezpośrednio na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków. Prawidłowe korzystanie z toalety ułatwi proces oczyszczania wody oraz pozwoli zaoszczędzić każdorazowo od…

Skip to content