Odśnieżamy i posypujemy

Zapraszamy do korzystania z usług Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku w zakresie odśnieżania i posypywania. Nasz nowy traktorek dedykowany jest do odśnieżania chodników, podjazdów, niewielkich podwórek. Wjedzie tam, gdzie nie dotrze ciężki sprzęt. Zapraszamy do kontaktu.

Nabór na wolne stanowisko Kierownika Działu – Specjalista Ds. Wodno-Kanalizacyjnych

Prezes Zarządu ogłasza nabór na wolne stanowisko  w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  Dubiecku ul. Przemyska 10; 37-750 Dubiecko Kierownik Działu – Specjalista Ds. Wodno-Kanalizacyjnych Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne): Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku ( preferowane: inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo), Umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office i Internetu,…

OGŁOSZENIE

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. z późn. zm) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych…

Kontrola nielegalnych przyłączy

Rozpoczynamy kontrolę pod kątem nielegalnych przyłączy i odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Tylko dziś wykryliśmy 2 takie nielegalne przyłącza. Odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Za taki nieuczciwy proceder płacą wszyscy mieszkańcy ponoszący opłatę za odprowadzanie ścieków. Już wyjaśniam dlaczego. Podczas deszczu przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne odnotowuje nawet kilkunastokrotnie zwiększone przypływy ścieków…

Skip to content