Gospodarka ściekowa

Kanalizacja

Zlokalizowana na terenie miejscowości Nienadowa oczyszczalnia ścieków poddana została w 2010 roku modernizacji i rozbudowie. Wybudowano dwa dodatkowe  reaktory biologiczne, co pozwoliło na  budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej i przyjęcia dodatkowych ilości dopływających ścieków z nowo podłączonych budynków.  Do roku 2020 udało się wybudować sieć kanalizacyjną obejmującą miejscowości Nienadowa, Dubiecko, Przedmieście Dubieckie, Wybrzeże. W 2021 roku podłączona do sieci kanalizacyjnej została część miejscowości  Bachórzec.

W ramach działalności Spółki oferujemy:

Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

  • Wywóz nieczystości płynnych
  • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych – urządzeniem typu WUKO
  • Świadczenie usług koparką kołową

    Zgłaszanie awarii

 Pracownik Oczyszczalni Ścieków – Adam Chęć tel. 538 658 368

Dokumenty do pobrania:

 

Skip to content