Gospodarka wodna

Wodociągi

Miasto i Gmina Dubiecko posiada własną sieć wodociągową na terenie miejscowości – Nienadowa, Dubiecko, Przedmieście Dubieckie, Wybrzeże,Winne – Podbukowina zasilane z własnych ujęć wody, uzdatnianej w Stacji Uzdatniania Wody w Nienadowej. Zdolności  produkcyjne uzdatnionej wody w SUW wynoszą 300 m3 na dobę.
W 2004 roku SUW przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę. Zastosowano nową technologię uzdatniania wody stosując nowe  filtry wypełnione złożem Greensand.

Cztery razy w roku, w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień pracownicy Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przeprowadzają spis wodomierzy.

Naszym zadaniem jest pobór wody, jej uzdatnienie i dostarczenie do mieszkańców Miasta i Gminy Dubiecko. Spółka oferuje także wykonywanie przyłączy wodociągowych.

– Zgłaszanie awarii

Pracownik Stacji Uzdatniania Wody –  Bogusław Bubenko tel. 787 862 305

Kierownik Działu Wod -KanWitold Bubenko tel. 574 730 670

Skip to content