Aktualności

Program  „PRZYJAZNY DOM”

Program  „PRZYJAZNY DOM” Dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika na nieczystości Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  ogłosił nabór wniosków dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska na zadania zaplanowane do realizacji w 2021 roku polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków, tj.: budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do…

Informacja o stawkach za wodę i ścieki

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. siedzibą w Dubiecku oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie informują, iż na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (dz.U. z 2020r. poz256 z późn. zm.) w związku z art. 24 i ust. 1 i 2, art 27a ust.3…

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym, Burmistrz…

Oferta sprzedaży oraz montaż zbiorników bezodpływowych

Szanowni Państwo, Niezmiernie nam miło poinformować, że wchodzimy w nowy obszar naszej działalności, a mianowicie pośrednictwo w sprzedaży i montaż zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozytywnie przeszliśmy weryfikacje i szkolenie u lidera na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków firmy Kingspan stając się autoryzowanym monterem urządzeń tej firmy. Zostając naszym klientem przeprowadzimy Państwa przez całą ścieżkę wymaganych formalności, doradzimy Państwu najlepsze…

” Śmierdzący problem”

Kilkukrotnie zastanawiałem się jak zatytułować poniższy tekst jak i nad tym od czego zacząć. Postanowiłem zacząć następująco…Tereny Gminy Dubiecko położone na obu brzegach przepięknej rzeki San są wręcz idealnym miejscem do rozwoju przemysłu turystycznego. Bogactwo przyrodnicze i kulturowe, przewspaniałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej z Sanem szczególnie malowniczym na odcinku Sielnica, Słonne, Wybrzeże ma szansę stać się alternatywą…

Skip to content