Aktualności

Zarządzenie nr 8/2021

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku.

Inwestujemy w naszą kadrę

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  w Dubiecku mając na uwadze rozwój swoich pracowników złożyła wniosek o dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek złożony przez Naszą firmę został wyłoniony i rozpatrzony pozytywnie otrzymując dofinansowanie w kwocie 9096,00 zł. Słowa podziękowania należą się naszej Kadrowej Pani Paulinie Bury – Świrk za wzorowe przygotowanie wniosku. W wyniku podjętych…

Dofinansowanie z programu Moja Woda

Aby uzyskać dofinansowanie z programu Moja Woda należy spełnić jedynie kilka prostych warunków: Dotacja dotyczy przedsięwzięć, dzięki którym wody opadowe zostaną zatrzymane w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem czyli zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji takich jak: przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; instalacja rozsączająca; zbiornik retencyjny nadziemny lub podziemny …

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Dubiecko, Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku Dz.U.1996 Nr 132 poz. 622 oraz Uchwały Nr 146/XXIX/2020 Rady Gminy Dubiecko z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubiecko, pragniemy przypomnieć o następujących obowiązkach wynikających z…

PSZOK – fakty i mity

– Gdzie ma powstać to wysypisko śmieci w Dubiecku?Pytanie zadane przez znajomą ekspedientkę w sklepie wprowadziło mnie w delikatne osłupienie.– Jakie wysypisko? – zapytałem wytrącony z tropu przykładając kartę płatniczą do wagi zamiast do czytnika– No podobno ma powstać wysypisko śmieci w Dubiecku. Ludzie mówią, że gmina nawet dostała pieniądze na budowę. I sprawa stała się jasna. Przez następne kilka…

Skip to content