Kontrola nielegalnego odprowadzania wody deszczowej

Szanowni Państwo,

w związku z bardzo dużym wzrostem przepływu ścieków  w okresie opadów deszczu nieadekwatnym do wielkości zafakturowanych ścieków informujemy, że od dnia 31 maja 2022 roku rozpoczynamy kontrolę pod kątem nielegalnych przyłączy i odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nienadowa, Dubiecko, Przedmieście Dubieckie. Kontrola będzie wykonywana przez uprawnionych do tego pracowników Spółki z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Podłączenia rynien do kanalizacji ściekowej są nie tylko przestępstwem, ale są też działaniem na szkodę wszystkich mieszkańców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Nielegalny zrzut wody deszczowej z dachów i placów do kanalizacji sanitarnej powoduje wzrost kosztów zużycia energii, co wpłynie w przyszłości na wzrost ceny za wodę i ścieki.

Nasze działania wynikają z troski o to, aby znaleźć możliwość hamowania wzrostu kosztów.

Skip to content