Kontakt

Gospodarka Komunalna w Dubiecku Sp. z o.o.

Siedziba i adres:

ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

Telefony kontaktowe:

Prezes Zarządu  574 680 950

Kierownik działu Wod-Kan  574 730 670

Kierownik działu Budowlano – Remontowego 574 290 870

Formularz Kontaktowy

    Skip to content