Książeczka wywozu nieczystości ciekłych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków za opróżnienie zbiornika.

Osoby posiadające Umowę na wywóz ścieków bytowych mogą odebrać książeczkę w siedzibie Spółki, tj. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dubiecku, ul. Przemyska 10, pokój nr 2 na parterze.

Przedkładane odcinki (z książeczki) są podstawą do przyjęcia ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Nienadowej.

W ostatnim czasie zakupiliśmy beczkę asenizacyjną o pojemności 3 300l, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć w trudno dostępne miejsca. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 574 730 670 oraz 574 820 410.
Zapraszamy do kontaktu. 

Skip to content