Prośba o rzetelną segregację odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy

Zwracamy się z prośbą o właściwą i rzetelną segregację odpadów komunalnych.

Przypominamy, że worki koloru NIEBIESKIEGO służą do gromadzenia tylko i wyłącznie papieru.
Odpady jakie mogą znaleźć się w niebieskim worku to: opakowania z papieru i tektury, gazety, zeszyty, książki, kartony, papier biurowy.
Folie opakowaniowe czy kartony po sokach lub mleku powinny być wyrzucane do ŻÓŁTEGO worka.

Jeszcze raz przypominamy, że mieszkaniec deklarując selektywną zbiórkę odpadów, zobowiązany jest do segregowania plastiku i metali, szkła, papieru oraz bio odpadów.

Powtarzające się przypadki nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych mogą skutkować cofnięciem całego transportu na instalacji komunalnej, a w konsekwencji może dojść do podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadów.

Zdjęcie przedstawia wynik ostatniej kontroli niebieskich worków.

Skip to content