Zachęcamy do skorzystania z usługi wywozu ścieków bytowych z szamba lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków

 Szanowni Państwo,

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku posiada zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko oraz pobliskich gmin: Bircza, Dynów, Krasiczyn, Krzywcza, Nozdrzec, Pruchnik i gminy wiejskiej Przemyśl. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem – samochodem ciężarowym z pompą próżniową o pojemności 7000l. W ostatnim czasie zakupiliśmy beczkę asenizacyjną o pojemności 3 300l, dzięki czemu możemy dotrzeć w podmokłe i trudno dostępne miejsca.  

Nasze usługi kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, gdzie wytwarzane są ścieki bytowe.

Gwarantujemy wieloletnie doświadczenie Pracowników w opróżnianiu zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni oraz udrażnianiu rur kanalizacyjnych.

Zawieramy umowy z Klientami na wywóz nieczystości ciekłych oraz wystawiamy fakturę VAT za wykonaną usługę, co jest niezbędne do okazania podczas urzędowej kontroli.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 574 820 410, 574 730 670 oraz 16 6766464.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

Skip to content