Zmiana ryczałtu na pełne opomiarowanie (wodomierz)


Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zmiany sposobu rozliczenia za ilość ścieków odprowadzanych z własnego ujęcia do sieci kanalizacyjnej, tj. przejścia z ryczałtu na wodomierz. Rozliczenie ścieków według wskazania wodomierza pozwoli na rozliczenie rzeczywistej ilości odprowadzonych ścieków, a także zdejmie z Państwa obowiązek zgłaszania każdej zmiany ilości osób zamieszkałych.

Na podstawie analizy danych od stycznia 2023 roku można zauważyć oszczędności mieszkańców z tytułu przejścia z formy ryczałtowej na pełne opomiarowanie. Poniżej przykłady:

*Ryczałt 5 osób – 180 m3
Zmiana opomiarowania – wskazanie wodomierza – 128 m3
Oszczędność mieszkańca 52 m3 – 248,56 zł brutto rocznie

*Ryczałt 4 osoby – 195 m3
Zmiana opomiarowania – wskazanie wodomierza – 171 m3
Oszczędność mieszkańca 24 m3 – 114,72 zł brutto rocznie

W przypadku założenia wodomierza prosimy o zgłoszenie tego faktu Pracownikowi Spółki.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 574-730-670 oraz 574-820-410.

Skip to content