Zakończono realizację projektu pn. “Eko Edukacja – Segregacja”.

Zakończono realizację projektu pn. “Eko Edukacja – Segregacja”.
W związku z nieosiągnięciem przez Miasto i Gminę Dubiecko ustawowych wskaźników poziomu recyklingu został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację tego zadania. Celem projektu była edukacja ekologiczna uczniów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Dubiecko w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Udział w projekcie wzięły następujące szkoły:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dubiecku,
  • Zespół Szkół w Nienadowej,
  • Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Iskani.


Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z tym Miasto i Gmina Dubiecko zleciło realizację tego zadania Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku.

Projekt obejmował:

  1. Warsztaty i pogadanki w ww. placówkach oświatowych, w ramach których odbyły się liczne konkursy z nagrodami;
  2. Przekazanie publikacji i materiałów warsztatowych wszystkim uczestnikom projektu;
  3. Organizacja konkursu „Zabawka EKO” na terenie powiatu przemyskiego propagująca segregację i powtórne wykorzystanie surowców;
  4. Film podsumowujący całe przedsięwzięcie.


Dzieci i młodzież licznie i chętnie wzięły udział w realizacji projektu „Eko Edukacja – Segregacja”.


W załączeniu link do filmu z realizacji projektu.

https://youtu.be/0QArH_zAt0E

 
Skip to content