Ważna informacja dla mieszkańców dotycząca selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych

Selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Dubiecko,

– Od 01 stycznia do końca kwietnia 2024 roku rozpoczynamy selektywną zbiórkę popiołu z palenisk domowych (kominki, piece C.O., podgrzewacze wody  itp.)

– Osoby chcące oddawać popiół poza sezonem grzewczym ( od maja do końca września) będą miały możliwość oddawania go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nienadowej.

POPIÓŁ  NIE MOŻE BYĆ MIESZANY Z INNYMI ODPADAMI !

– Należy gromadzić go w sposób SELEKTYWNY, w specjalnie przeznaczonych do tego workach. Popiół powinien być oddawany WYSTUDZONY bez polewania go wodą.

– Popiół odbierany będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na rok 2024, który udostępniony będzie Państwu już w grudniu 2023 roku.

– Worki na popiół dostarczy Państwu nieodpłatnie Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku. Zapisy osób, które zadeklarują nam oddawanie popiołu prowadzimy do 01.12.2023 roku pod numerem tel. 574 290 870. Istnieje również możliwość pobrania worka nieodpłatnie w siedzibie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku ul. Przemyska 10 pok. nr 1.

Skip to content