Zapraszamy do udziału w programie „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce”

Szanowni Państwo,

Minister właściwy ds. Klimatu i Środowiska powierzył Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB) realizację przedsięwzięcia „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce” polegającego na wyznaczeniu wskaźników kompostowania przydomowego umożliwiających oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku wraz z zaprzyjaźnioną Gospodarką Komunalną  w Błażowej Sp. z o.o. zaprasza chętnych mieszkańców do wzięcia bezpośredniego udziału w rocznym badaniu, zaczynając od stycznia 2024 r., polegającym na określeniu ilości wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi “u źródła”. Ilości i rodzaje bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi “u źródła” (przekazywane do przydomowego kompostownika) byłyby określane objętościowo (np. ilość worków, pojemników, czy naczyń o znanej pojemności).

Podstawową przesłanką uzasadniającą realizację przedsięwzięcia jest możliwość zaliczenia wszystkich wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi w gospodarstwach domowych “u źródła” do odpadów komunalnych poddanych ponownemu użyciu i recyklingowi w każdej gminie w Polsce. Wpłynie to na zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych w danej gminie oraz co pozwoli gminie na uniknięcie/ograniczenie ewentualnych konsekwencji finansowych z tytułu nieosiągania ww. poziomu.

Na zgłoszenia czekamy do 15.12.2023 r. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji pod nr tel. 574 290 870

Za udział w badaniu przewidziane są nagrody.

Skip to content