Zarządzenie nr 4

W sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych z terenu poza granicami Miasta i Gminy Dubiecko

Zarządzenie nr 3

W sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Skip to content